^Наверх

Добрий день, мене звати [IНТЕРВ'ЮЄРЕ, ПРЕДСТАВТЕСЬ]. Я представляю Київський мiжнародний iнститут соцiологiї (КМIС). Ми проводимо опитування громадської думки про вiйну та вiдбудову України пiсля вiйни.

Чи Ви згоднi взяти участь у цьому опитуваннi? Опитування займе приблизно 30 хвилин.

Опитування проводиться для того, щоб краще зрозуміти прiоритети українцiв для своєї країни пiсля закiнчення війни.Це дослiдження проводиться на замовлення Унiверситету Захiдної Вiрджинiї в США. Проєкт фiнансується дослiдницькою Iнiцiативою Мiнерва США та Унiверситетом Осло / Дослiдницькою радою Норвегiї (проєкт ВАЛРЕФ/VALREF).

 Ви зможете вiдмовитися вiдповiдати на будь-яке з наведених нижче запитань або закiнчити iнтерв'ю в будь-який час. Усi вiдповiдi залишатимуться анонiмними, а також ми будемо зберiгати конфiденцiйнiсть для всiх учасникiв.